NIEBO
GWIEŹDZISTE
NADE MNĄ

Wartości, które cenimy

Postrzegamy organizacje jako twory żywe i dynamiczne, z których każda stanowi niepowtarzalną jakość kierującą się swoimi wartościami, zasadami, wyznacznikami rozwoju. Staramy się dostrzegać i respektować te wartości, a też sami, realizując swą misję, podążamy ścieżkami, które są dla nas ważne i które cenimy.

Nastawienie na rozwój
Rozwijanie Państwa organizacji, poszukiwanie nowszych, lepszych rozwiązań, przyczynianie się do wzrostu poziomu zysków, ale i wzrostu satysfakcji z wykonywanej pracy, powiększanie bazy klientów, wszystkie te kierunki leżą w obszarze naszych żywych zainteresowań, podobnie jak ciągłe samodzielne podążanie ścieżką rozwoju, byśmy mogli na bieżąco uczestniczyć w globalnych procesach przyrostu wiedzy i kompetencji i sami je współtworzyć.

Kontakt
Czerpanie energii z dobrego kontaktu, przyjmującego różne formy, otwiera nowe ścieżki, przynosi nie odkryte wcześniej rozwiązania, odkrywa niestandardowe możliwości. Spotkanie się osób chcących stworzyć nową jakość ma szansę spełnić ich oczekiwania, gdy wytworzone zostanie „iskrzące” porozumienie. Staramy się uważnie słuchać naszych klientów i w czasie przyjaznego spotkania elastycznie kształtować wspólne rozwiązania.

Odpowiedzialność
Kompetencja umożliwia nam postrzeganie oddziaływań edukacyjnych w szerokim polu świadomości. Świadomość warunkuje odpowiedzialne działania, chociaż, by były one optymalne, potrzebna jest jeszcze niemała dawka umiejętności. Zdając sobie sprawę ze skomplikowanych procesów zachodzących w organizacjach i grupach szkoleniowych, dobieramy środki bezpieczne, a jednocześnie optymalizujące rozwój. Odpowiedzialnie kontrolujemy procesy służące pozytywnym zmianom.

Rzetelność
Nie obiecujemy gruszek na wierzbie, nie mamimy nierealnymi rozwiązaniami. Oddzielamy „wirtualną” rzeczywistość (skądinąd pożyteczną i pomocną) od realiów i możliwości związanych z określonymi sytuacjami. Jednocześnie dbamy o maksymalizację efektywności proponowanych oddziaływań. Interesują nas konkretne zyski firm, które wspomagamy i realizacja celów, które zostały postawione. Staramy się uruchamiać procesy przynoszące długofalowe, pozytywne zmiany. Stawiamy na kompetencję i profesjonalizm.

Twórczość
Zaskakiwaliśmy, zaskakujemy i będziemy zaskakiwać świeżością spojrzenia i oryginalnością rozwiązań. Ożywcza energia twórczości pcha nas coraz dalej dostarczając naszym klientom i nam samym niemałą satysfakcję z osiągnięć sprzężonych z pozytywnymi zmianami. Zupełnie nas nie interesuje bezmyślne odtwarzanie wytartych schematów ograniczających zdolności percepcyjne i zabijających chęci do doskonalenia siebie i swojego środowiska. Jesteśmy twórczy i tą kreatywnością, na co dzień zarażamy naszych klientów.

Myślenie systemowe
Patrzymy na rzeczywistość organizacji biznesowych próbując dostrzegać skomplikowane zależności w nich występujące, wzajemne oddziaływania ich elementów strukturalnych, wielorakość przyczyn wywołujących określone zjawiska czy trudności. Nie redukujemy rzeczywistości do ubogich związków przyczynowo – skutkowych niosących z sobą często artefakty. Chcąc skutecznie oddziaływać na dany element systemu (dział w firmie, grupę osób) rozpatrujemy jego sytuację w świetle wielowymiarowych powiązań. Efektywność jest dla nas miarą rozumienia całości.

Dbałość o ludzi i organizacje
Całościowe spojrzenie na biznesowe organizmy każe nam dostrzegać je same wraz z ich specyficzną strukturą, ale również poszczególne osoby w nich funkcjonujące. Doskonaląc organizacje, rozwijamy osoby z nimi związane; dbając o wzrost pracowników dbamy o interesy firm. Jest nam bliskie stwierdzenie, że w pełni rozwijająca się i doskonaląca swój potencjał osoba ma szansę uzewnętrzniać swą energię rozwojową poprzez działanie w organizacji. Rozwój zawodowy jest tu spostrzegany jako jedna ze ścieżek rozwoju osobistego.