RUCHOMY
ZAMEK
HAURU

informacje o firmie i trenerach

O laboratorium
czyli historia zamku wielu możliwości…

Opowieść o Laboratorium Arkanów Biznesu jest tyleż biznesowa, co baśniowa, tyleż naukowa, co praktyczna, tyleż zamknięta, co otwarta, a nade wszystko pragmatyczna i nie krótka. To opowieść sięgająca 2001 roku, kiedy to dwóch trenerów biznesu po raz pierwszy zaczęło dyskutować pomysł stworzenia nowego bytu szkoleniowego dla Polskim rynku. W czerwcu 2002 roku zaczęli oni tworzyć zręby programowe firmy i jej ofertę merytoryczną i już jesienią tegoż roku ruszyli na podbój rynku. W marcu roku 2003 oficjalnie zarejestrowano firmę pod nazwą Laboratorium Arkanów Biznesu i odtąd zaczęła ona utrwalać się w świecie szkoleń biznesowych w Polsce. Firma zaistniała wykorzystując syntezę doświadczeń osób ją budujących; tych biznesowych, z obszarów zarządzania, osobistego rozwijania i budowania organizacji, sprzedaży, obsługi klienta, finansów, negocjacji, prowadzania projektów oraz doświadczeń stricte trenerskich, tych nakierowanych na rozumienie rozwoju grup i jednostek, na stosowanie efektywnych metod ich uczenia, na atrakcyjny przekaz potęgujący efekty edukacyjne. Jesteśmy biznesowi, jak nazwa głosi i warsztatowi, treningowi, co można wyczytać z innego jej członu.

Dzieje
LAB w latach

Nasi
trenerzy

To grupa doświadczonych szkoleniowców z wieloletnią praktyką w obszarze prowadzenia zajęć warsztatowych dla biznesu. Niemal każdy z nich posiada również bogate doświadczenia ściśle biznesowe; skutecznie zajmowali się oni zarządzaniem zespołami, budowaniem organizacji, prowadzeniem projektów, sprzedażą, negocjowaniem, dokonywaniem zakupów, obsługą klienta, reklamacjami, finansami, procesami edukacji firm. Tak więc to praktycy biznesu. Z drugiej strony, to także praktycy warsztatowej edukacji – kompetentni szkoleniowcy mający rozbudowaną świadomość mechanizmów aktywizujących grupy do podążania ścieżką rozwoju, potrafiący wyzwalać energię niezbędną do właściwego przyswajania umiejętności i wiedzy.