RUCHOMY
ZAMEK
HAURU

nasi trenerzy

Doświadczone egzemplarze o młodzieńczych sercach.

To grupa doświadczonych szkoleniowców z wieloletnią praktyką w obszarze prowadzenia zajęć warsztatowych dla biznesu. Niemal każdy z nich posiada również bogate doświadczenia ściśle biznesowe; skutecznie zajmowali się oni zarządzaniem zespołami, budowaniem organizacji, prowadzeniem projektów, sprzedażą, negocjowaniem, dokonywaniem zakupów, obsługą klienta, reklamacjami, finansami, procesami edukacji firm. Tak więc to praktycy biznesu. Z drugiej strony, to także praktycy warsztatowej edukacji – kompetentni szkoleniowcy mający rozbudowaną świadomość mechanizmów aktywizujących grupy do podążania ścieżką rozwoju, potrafiący wyzwalać energię niezbędną do właściwego przyswajania umiejętności i wiedzy.

Różnorodność ich wykształcenia (psychologowie, specjaliści zarządzania, ekonomiści, pedagodzy, finansiści, filozof, a nawet marynarz) i doświadczeń (różne stanowiska i przeróżnych firmach i korporacjach) daje nam szersze, głębsze i ciekawsze spojrzenie na przedmiot działalności rozwojowej na rzecz organizacji biznesowych, Państwa organizacji.

Trenerzy prowadzą zajęcia w samodzielnie lub parach (w zależności od urealnionych potrzeb), a ich praca poddawana jest bieżącej superwizji. Współpracujemy z doświadczonymi superwizorami z licencjami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Nasz zespół szkoli się wewnętrznie i zewnętrznie, pracuje nad ciągłym podnoszeniem kompetencji. Pracujemy nad uzupełnianiem wiedzy merytorycznej; integrowaniem nowych i tradycyjnych koncepcji biznesowych i edukacyjnych. Potrafimy powiedzieć, co stoi u podstaw naszych metod pracy, jakie koncepcje, jakie rozwiązania. Wypracowujemy autorskie narzędzia warsztatowe i gry. Oczekujemy od trenerów świadomego działania w ramach merytoryki i procesu prowadzonych szkoleń. Uznajemy, że trener, który się nie rozwija traci dobry kontakt z rzeczywistością biznesu, a często też ze swoim realnym ja.

Uważnie dobieramy najlepszych specjalistów do realizacji danych tematów zajęć. Preferujemy specjalizację w danych obszarach tematycznych. Nie wierzymy w to, że ktoś może być dobry we wszystkim. Skądinąd, nie garnitur i dobry zegarek świadczą o kompetencjach trenera w biznesie, choć nie przeszkadzają na biznesowych spotkaniach… 😉

Rozwój umiejętności, wiedzy i warsztatu pracy jest podstawą egzystencji szkoleniowca w naszej firmie. Ostatecznie, na sali szkoleniowej przed grupą staje lub zasiada właśnie trener i to on wraz ze swoją osobowością, doświadczeniem, wiedzą, „miękkimi” kompetencjami i uważnością prowadzi szkolący się zespół ku realizacji celów zajęć.