STUDIA PODYPLOMOWE

akademia handlowca

Akademia Handlowca
studia podyplomowe

Zapraszamy na unikalne na rynku studia podyplomowe na kierunku Akademia Handlowca
organizowane w Katowicach we współpracy z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym. Są one wynikiem wieloletnich doświadczeń w obszarze sprzedaży naszych trenerów i managerów, z którymi współpracujemy oraz efektem 15. letnich doświadczeń LAB w edukacji sił sprzedaży firm i korporacji.

Adresaci

Studia te są propozycją kompleksowej edukacji w uprawianiu profesji handlowej dla handlowców z pewnym już doświadczeniem sprzedażowym, pragnącym dokonać jakościowego skoku w swoich działaniach. Są one także ofertą dla początkujących handlowców mających ambicje osiągnięcia szybkiego progresu na ścieżkach sprzedaży. Ponadto służą aktualnym i przyszłym trenerom sprzedaży w uporządkowaniu wiedzy i umiejętności czyniących ich bardziej wiarygodnymi dla uczestników treningów i warsztatów oraz managerom sprzedaży stawiającym na wzmocnienie swojego autorytetu poprzez ugruntowanie wiedzy sprzedażowej oraz chcącym wzmocnić swoje oddziaływania w zespole poprzez element edukacyjny.

Cel

Celem studiów jest umożliwienie zdobycia kompleksowego wykształcenia w obszarze sprzedaży, pełnej wiedzy i umiejętności, które będzie można z sukcesem wykorzystać w codziennych działaniach sprzedażowych oraz które umożliwią awans jakościowy w profesji handlowej. Rozwijają one kompetencje sprzedażowe u praktyków, dają gruntowne przygotowanie osobom, które rozpoczynają dopiero swoją karierę handlową oraz tym, którzy nimi chcą efektywnie zarządzać i efektywnie prowadzić w rozwoju.

Studia nie tylko uczą skuteczności sprzedażowej i dostarczają narzędzi do efektywnego jej uprawiania, ale też zaszczepiają postawę fascynacji spotkaniem z człowiekiem pozostającym w relacji biznesowej i są skoncentrowane na budowaniu autentycznych, długofalowych relacji.

Sprzedaż brzmi dumnie dla osób, które profesjonalnie wykonują ten zawód i znają arkana ścieżek handlowych. Chcemy, by absolwenci studiów poprzez udoskonalenie swoich kompetencji i zdobycie szerokiego spektrum wiedzy i umiejętności handlowych pielęgnowali to hasło w swojej codziennej praktyce zawodowej.

Chcąc powiedzieć zwięźle, jawią się następujące główne cele tegoż całościowego kursu handlowego:

– zdobycie kompleksowej nietuzinkowej wiedzy, która daje przewagę,
– wyszlifowanie umiejętności, by działać skutecznie/j,
– odkrycie ścieżek i metod, które pewnie wiodą do celu,
– wzmocnienie fascynacji spotkaniem w relacji sprzedażowej,
– dokonanie wartościowej inwestycji w swój rozwój w wyraźną stopą zwrotu.

Organizacja i tematyka zajęć

Program studiów obejmuje 220 godzin zajęć, realizowanych podczas 11. dwudniowych weekendowych zjazdów. Integruje on wszelakie podejścia i koncepcje sprzedaży, pozwala dogłębnie zrozumieć mechanizmy występujące w procesie sprzedaży i rożne aspekty jej uprawiania oraz praktycznie wyćwiczyć umiejętności, które są podstawą skuteczności handlowej. Szerokie spojrzenie, praktycznie wykorzystana teoria, uznane koncepcje sprzedażowe poparte wiarygodnymi badaniami oraz wysoce pragmatyczne zajęcia stanowią o unikalności programu studiów, które są prowadzone przez wieloletnich praktyków sprzedaży oraz skutecznych i mocno osadzonych biznesowo trenerów.

Zajęcia będą prowadzone w różnych formach edukacyjnych ze zdecydowaną dominacją formuły warsztatowej. Efektywnie ukończone studia będą wymagały zaangażowanej postawy uczestników zajęć i aktywnej realizacji zadań im stawianych.

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia tematyczne:

 

 • Wprowadzenie do sprzedaży – przegląd podstaw teoretycznych oraz specyfika branż i rodzajów sprzedaży.
 • Wprowadzenie do sprzedaży – sprzedażowa gra strategiczna.
 • Uznane koncepcje sprzedaży i ich praktyczne implikacje, m.in. SPIN Selling, Solution Selling, Storytelling, koncepcja Briana Tracy i Davida Sandlera, KAM Management.
 • Psychologiczne narzędzia w służbie sprzedaży.
 • Asertywność i budowanie równorzędnych relacji z klientami.
 • Nowe trendy – psychologia ekonomiczna i ekonomia behawioralna.
 • Trening umiejętności cyklu sprzedaży.
 • Warsztaty kompetencji praktycznych – sprzedażowa rozmowa telefoniczna, autoprezentacja i prezentacje, negocjacje handlowe, merchandising, trening aktorski i emisji głosu (każdy z tematów w ramach odrębnych zajęć!).
 • Strój biznesowy i savoir vivre w sprzedaży.
 • Trening talentów osobistych handlowca, automotywacja i praca z trudnościami.
 • Zarządzanie procesem sprzedaży i aktywnością własną.
 • Zarządzanie zespołem sprzedażowym.
 • Statystyki aktywności lejka sprzedaży – współczynniki kamieni milowych.
 • Podstawy analizy finansowej.
 • Zarządzanie ceną i budowanie strategii cenowej.
 • Prawo handlowe i tworzenie umów – aspekty praktyczne.
 • Egzamin kompetencji sprzedażowych – handlowa rozgrywka dyplomowa.

 

Informacje o kadrze nauczającej

Grono prowadzących zajęcia stanowić będą trenerzy Laboratorium Arkanów Biznesu –wieloletni praktycy biznesu i sprzedaży, a także aktywni managerowie sprzedaży, którzy doświadczyli pracy na różnych stanowiskach – od handlowca do dyrektora sprzedaży firmy, czy korporacji oraz autorytety naukowe Uniwersytetu SWPS, pracownicy dydaktyczni specjalizujący się w zagadnieniach merytorycznych studiów.

Czas trwania

11.2024r. – 06.2025r.
Dwa semestry, 220 godzin, 11 weekendowych zjazdów.

Czesne

6900 zł oraz opłata wpisowa w wysokości 300 zł.

Warunki zaliczenia

Zdobycie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów zgodnie z programem studiów w oparciu o jedną lub kilka z następujących metod:

– obecność na zajęciach,

– testy wiedzy,

– zadania praktyczne realizowane podczas zajęć,

– zadania wdrożeniowe realizowane poza zajęciami, w miejscu pracy lub testowane w rzeczywistości społecznej,

– napisanie pracy końcowej oraz zdanie praktycznego egzaminu końcowego.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Zapraszamy do kontaktu

Dariusz Borowiak – kierownik studiów

tel. kom. 504 271 339

tel. 32 353 15 50

e-mail: dariusz.borowiak@arkana-lab.pl