RECEPTURY
LABORANTÓW

szkolenia

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
– dedykowana kompozycja i proces oddziaływań

RODZAJ I SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ

Większość prowadzonych przez nas szkoleń odnosi się do tzw. umiejętności „miękkich”, związanych z osobistymi kompetencjami poszczególnych osób w organizacji i wykorzystaniem ich w celu realizacji określonych zadań zawodowych. Przede wszystkim prowadzimy szkolenia zamknięte, dla poszczególnych firm, czy funkcjonujących w nich określonych grup pracowników, jednak uzupełniamy ten kierunek działań poprzez organizację szkoleń otwartych

Niemal wszystkie nasze zajęcia można określić czystym, żywym warsztatem, w pełni angażującym uczestników. Można też o nich powiedzieć, że są realizowane metodą treningu grupowego z zastosowaniem technik aktywnych, tj. angażujących doświadczenia, intelekt i emocje ćwiczeń, symulacji warsztatowych, gier, studiów przypadków, symulacji w sytuacjach rzeczywistych lub łączonych z sytuacjami rzeczywistymi, omówień i interpretacji.

Szkolenia warsztatowe, zgodnie z kanonami sztuki, prowadzimy w małych grupach liczących od 8 (min. 6) do 14 (maks.16) osób. Prowadzimy również zajęcia równolegle w większej ilości grup, które mogą pracować w tym samym ośrodku i spotykać się na wspólnych aktywnościach; możemy w ten sposób pracować z kilkudziesięcioosobowym zespołem. Jednak organizujemy również zajęcia o innym charakterze, np. outdoorowe szkolenia dla kilkudziesięcio lub kilkusetosobowych grup pracowników.

Preferujemy Rezultatowy modelu szkoleń wynikającym z koncepcji Roberta Brinkerhoffa. Istotą tego podejścia jest stworzenie systemu oddziaływań szkoleniowych, wdrożeniowych i rozwojowych, które rozciągają się znacznie bardziej niż li tylko na samo szkolenie. Dużo więcej uwagi skupia się wokół działań przed realizacją warsztatów szkoleniowych, kiedy to należy jak najlepiej zdiagnozować sytuację i potrzeby oraz dobrać optymalne środki i narzędzia. Gros oddziaływań jest też skupionych na czasie po szkoleniu, gdzie działania wdrożeniowe powinny być skutecznie zaplanowane oraz powinno się zadbać o ich jak najlepszą i konsekwentną realizację.  Efektywnościowe podejście do realizacji szkoleń wymusza stosowanie rozbudowanego wachlarza metod diagnozy potrzeb oraz wkomponowanie szkoleń w cykl rozwojowy, gdzie po warsztatach prowadzimy coaching, superwizje, konsultacje, spotkania follow up, action learning itd.

Poniżej przedstawiamy standardowe zestawienie prowadzonych przez nas zajęć uporządkowanych w sześciu grupach tematycznych, lecz jako regułę stosujemy zasadę konstruowania lub dostosowania warsztatów ściśle do realiów danej firmy. Każda organizacja może liczyć na stworzenie procesu edukacyjnego niejako od nowa, by uwzględniał on jej sytuację i autentyczne potrzeby. Dlatego nasze działania szkoleniowe poprzedzamy szczegółową diagnozą i konsultacjami, których efektem jest uzyskanie wyjątkowego, specyficznego dla określonego podmiotu produktu. Szkolenia, które naprawdę jest potrzebne.

TEMATY SZKOLEŃ I GRUPY TEMATYCZNE

Grupa szkoleń z zakresu zarządzania i prowadzenia zespołu

 1. Warsztat selekcji i rekrutacji.
 2. Warsztat zarządzania przez cele (MBO).
 3. Warsztat zarządzania rozwojem grupy współpracowników.
 4. Warsztat prowadzenia spotkań (odpraw) grupowych.
 5. Warsztat prezentacji.
 6. Warsztat przywództwa i motywowania pracowników.
 7. Warsztat twórczego rozwiązywania konfliktów.
 8. Trening integracyjny dla zespołów zadaniowych.
 9. Warsztat umiejętności korzystania z mechanizmów grupowych.
 10. Warsztat zarządzania projektem.
 11. Warsztat zarządzania zmianą.

Grupa szkoleń sprzedażowych

 1. Warsztaty dla handlowców:
  1. poszukiwanie klientów,
  2. rozmowa telefoniczna w biznesie,
  3. budowanie zaufania w relacji z klientem,
  4. analiza potrzeb klienta,
  5. prezentacja produktu,
  6. zamknięcie sprzedaży,
  7. obsługa posprzedażowa.
 2. Warsztat negocjacji.
 3. Warsztat prezentacji handlowej.
 4. Warsztat sprzedaży w relacji B2B.
 5. Warsztat obsługi klienta.

Grupa szkoleń rozwijających osobiste umiejętności

 1. Warsztat skutecznego porozumiewania się.
 2. Warsztat zarządzania czasem.
 3. Trening twórczości.
 4. Warsztat efektywnego wykorzystania słabych stron.
 5. Warsztat asertywności.
 6. Warsztat radzenia sobie ze stresem.

Grupa szkoleń dla HR i central firm

 1. Warsztat selekcji i rekrutacji dla HR.
 2. Warsztaty dla HR Business Partnerów
 3. Zajęcia integrujące zespoły z firmą.
 4. Szkolenia dla centrów telefonicznych firm.
 5. Warsztat współpracy wewnątrz grup projektowych.
 6. Usprawnianie komunikacji w strukturach firmy.

Grupa szkoleń realizowanych w naturalnym terenie (outdoorowych)

 1. Różne warsztaty niniejszej listy realizowane metodami outdoorowymi.
 2. Zajęcia budujące zespół (team buildingowe).

Grupa szkoleń dla trenerów

 1. Szkoły trenerów – Akademia Trenerów Biznesu LAB (również w formie studiów podyplomowych).
 2. Szkolenia dla trenerów – Train the Trainers – różnej długości cykle szkoleń obejmujące różne obszary kompetencji trenera.
 3. Superwizje szkoleń – uczestniczące i nieuczestniczące.