RUCHOMY
ZAMEK
HAURU

O LABORATORIUM
czyli historia zamku wielu możliwości

Historia LAB
w datach

Przez kilkanaście lat biznesowej aktywności Laboratorium Arkanów Biznesu stało się rozpoznawalną marką, realizującą projekty rozwojowe dla wielu firm i korporacji. Równie znany stał się skrót naszej nazwy – LAB. Pracowaliśmy głównie dla dużych przedsiębiorstw realizując w przeważającej mierze szkolenia i projekty rozwojowe zamknięte. Specjalizacja firmy powiązaliśmy z dziedzinami kompetencji trenerów; tak więc mamy zespoły specjalizujące się obszarach: managerskim, sprzedażowym, HR-owym, umiejętności osobistych i… Jedną ze szczególnych dyscyplin naszych działań jest prowadzenie szkoleń dla trenerów biznesu. Od roku 2005 zaczęła się nasza przygoda ze prowadzeniem kompleksowej edukacji trenerskiej w świecie biznesu. Do tej pory przeprowadziliśmy niezliczoną już niemal ilość szkół trenerskich, superwizji pracy trenerów oraz krótszych form szkoleniowych dla tej grupy osób, zarówno w formule otwartej, jak i zamkniętej.
Warto też wspomnieć o prowadzeniu działań szkoleniowych dla organizacji biznesowych z różnych branż: produkcyjnej, ubezpieczeniowej, bankowej, automotive, farmaceutycznej i FMCG. To Smakosze naszych szkoleniowych potraw.

Od roku 2005 datuje się nasza współpraca z uczelniami wyższymi, wtedy była to Wyższa Szkoła Bankowa z Poznaniu, Wydział zamiejscowy w Chorzowie, gdzie prowadziliśmy studia podyplomowe. W 2011 roku natomiast podjęliśmy współpracę ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej (od 2015 roku SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny). Z Uniwersytetem SWPS pracujemy do dziś realizując tam studia podyplomowe na kierunku Akademia Trenerów Biznesu, prowadząc szkolenia i testy narzędzi biznesowych, wymieniając doświadczenia. Przymierzamy się obecnie do uruchomienia nowych kierunków studiów podyplomowych.

Ciekawym rozdziałem w naszej historii było również prowadzenie szkoleń dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczególnie tu cenimy sobie współpracę z zespołem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odpowiedzialnym za Projekt systemowy w ramach Podziałania 2.2.2. Jakość realizacji zajęć w tym Poddziałaniu stała na wyjątkowo wysokim poziomie, co zostało potwierdzone nie tylko opiniami uczestników, ale i rzetelnie przeprowadzonymi badaniami.

Długa praca w dziedzinie edukacji biznesu sprowokowała nas do rozwinięcia dwóch innych obszarów produktowych, które uzupełniają naszą ofertę – działalności doradczej i coachingowej oraz działań eventowych. W każdej z tych dziedzin mamy specjalistów wspierających wieloletnią praktyką biznesową, doradczą i organizacyjną struktury biznesowe i pozwalające nam budować kompleksowe programy rozwojowe dla firm.

Tak więc od wielu już lat prowadzimy działalność w trzech podstawowych obszarach produktowych: szkoleń dla biznesu, doradztwa i coachingu powiązanego ze szkoleniami lub funkcjonujących niezależnie i eventów – spotkań integracyjnych dla zespołów firm (outdoorowych i indoorowych).

Te twarde fakty zasługują również na baśniową interpretację. Ruchomy zamek kroczący przez rozległe krainy, napędzany niegasnącą mocą był ostoją młodzieńca imieniem Hauru i grona jego przyjaciół. Był machiną dzięki której można było zmienić otaczającą rzeczywistość i dokonywać zmian w różnych obszarach ludzkiej egzystencji. Był bazą z której wyruszano, by uczynić otaczający świat lepszym, bardziej bezpiecznym, lepiej służący ludziom, a działo się to dzięki wewnętrznym przemianom jednostek, nabywaniu nowej, głębszej świadomości, odwagi do podejmowania kolejnych kroków, otwartości na eksperymenty, które niesie życie. Był miejscem wyłaniania się różnych możliwości, wystarczyło przekręcić kolorową tarczę, by dostrzec rzeczywistość dotychczas nieznaną, czy pomijaną, a tym samym okazje do szukania lepszych rozwiązań, rozwoju. Podatni na rozwój dostarczamy rozwojowych impulsów naszym klientom w rzeczywistości twardej jak liczby, a jednocześnie baśniowej jak marzenia tych, którzy często z niczego zbudowali efektywne funkcjonujące firmy. Twardo stąpamy po ziemi w Laboratorium Arkanów Biznesu, przygotowujemy sprawdzone receptury, prowokujemy przewidywalne procesy, a jednocześnie wiemy, że jedynie pasja i realizacja marzeń przynosi naprawdę interesujące efekty, w każdej organizacji…

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na naszej stronie internetowej oraz do zweryfikowania słów na niej zawartych w czasie bezpośredniego kontaktu. Miło nam będzie podjąć z Państwem rozmowy umożliwiające dalszą współpracę.

Dariusz Borowiak – szef LABoratorium