Akademia Trenerów Biznesu

oryginalne studia podyplomowe

we współpracy z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS

październik 2015

Od kilku miesięcy można na stronie Laboratorium znaleźć informacje o kolejnej edycji studiów podyplomowych, będących jednocześnie następną naszą szkołą trenerską, które uruchamiamy we współpracy z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS. 200-godzinne studia są wynikiem 10 lat doświadczeń Laboratorium Arkanów Biznesu w konstruowaniu i prowadzeniu kompleksowych programów edukacji trenerskiej oraz wprowadzają oryginalne rozwiązania integrujące praktyczne doskonalenie kompetencji trenerów biznesu z dostarczaniem im ważnych podstaw teoretycznych zawodu.
Tym samym możemy poinformować o czteroletniej już współpracy z jedną z najbardziej renomowanych i nowoczesnych niepaństwowych szkół wyższych w Polsce, jaką jest Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, a obecnie Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS. Od początku 2012 roku zrealizowaliśmy na potrzeby Wydziału Zamiejscowego SWPS w Katowicach cztery edycje szkoły trenerów Laboratorium – których do tej pory zrealizowaliśmy już 18. Niniejsze przedsięwzięcie jest też już dziewiątą szkołą trenerów LAB, która ma charakter studiów podyplomowych. Nasza organizacja potwierdza w ten sposób swoją pozycję liczącej się na rynku firmy szkoleniowej, która, pośród nie tak licznego grona innych firm konkurencyjnych, specjalizuje się między innymi w gruntownej edukacji trenerów. Kompleksowa dawka sensownych działań rozwojowych dla trenerów w naszym przekonaniu oscyluje wokół 200 godzinnych kursów szkoleniowych rozwijających kompetencje prowadzenia warsztatów biznesowych.

Obecnie promowane studia są wzbogacone między innymi o: zajęcia dostarczające wiedzy z zakresu różnych koncepcji zarządzania wykorzystywanych w praktyce biznesowej, moduł budzący świadomość w zakresie koncepcji psychologicznych leżących u podstaw pracy z małymi grupami (warsztatowymi) oraz rozszerzony, 40-godzinny trening interpersonalny. Zapraszamy do zapoznania się z opisem studiów!