Przegrupowanie sił LAB – nowi ludzie i nowe rozwiązania

Na przestrzeni kilku miesięcy po powrocie na niezależną ścieżkę funkcjonowania rynkowego podjęliśmy działania zmierzające do weryfikacji zasobów merytorycznych i wprowadzenia istotnych zmian.
Jedną z najważniejszych kwestii był audyt w zespole trenerów firmy. Uznaliśmy, że nowy rozdział w historii LAB powinien skutkować również znaczącym wzmocnieniem siły trenerów naszego zespołu. Tak też się stało, w dość krótkim czasie podjęliśmy współpracę z wartościowymi szkoleniowcami z wieloletnim stażem biznesowym i trenerskim. Nowe podejmowane przez nas projekty będą w dużym stopniu prowadzone przez te osoby, co oczywiście nie oznacza zerwania relacji z całym dotychczasowym zespołem. Cenimy sobie współpracę z trenerami wypróbowanymi podczas wielu już realizacji, a w pewnych projektach mamy tak stały zespół trenerów, że bardzo trudno się tam dostać jakiejkolwiek nowej osobie. Przykładem niech będą studia podyplomowe Akademia Trenerów Biznesu, gdzie od lat skład prowadzących podlega minimalnym modyfikacjom.

Nie bez znaczenia był dla nas również namysł nad strategią dalszego działania oraz weryfikacja posiadanych narzędzi pracy. Podjęliśmy decyzje o wprowadzeniu nowych rozwiązań programowych, modyfikacji przestrzeni produktów rozwojowych firmy oraz działaniach zmierzających do udoskonalenia dotychczasowych rozwiązań. Wygląda na to, że w efekcie jesienną porą obudził się nowy duch wprowadzający dodatkową energię we wzmocnionym zespole podążającym ścieżkami rozwoju LAB.