Powołanie zespołu superwizorów LAB

„…Dawniej Mistrz wraz z uczniem stawali przed starszyzną cechową; uczeń prezentował swoją pracę, zaś Mistrz świadczył o jego umiejętnościach…”

Projekt „Akademii Trenerów Biznesu LAB – szkoła trenerów i superwizja zajęć” ze względu na koncepcję łączenia dwóch poddziałań, był przez nas projektowany w konsultacji zarówno z naszymi szkoleniowcami, jak i specjalistami w zakresie prowadzenia superwizji. Stał się on przyczynkiem do wyłonienia zespołu superwizyjnego realizującego działania komercyjne dla firm i ich pracowników.
W procesie mieszania się doświadczeń i różnych perspektyw tych dwóch grup ekspertów powstały dwa produkty: ten kluczowy, a więc szkielet propozycji działań rozwojowych, zaaprobowany następnie przez Polską Agencję Rozwoju Regionalnego; oraz – posiadające od teraz stały stan skupienia – specjalne grono Superwizorów Laboratorium Arkanów Biznesu. Tak więc wysokiej jakości projekt dofinansowany utorował działania realizowane w ramach naszej działalności komercyjnej. Zdaje się zgodnie ze szlachetnymi ideami takich projektów.

W skład grupy superwizorów LAB weszli trenerzy z III oraz II stopniem rekomendacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: Maria John-Borys, Elżbieta Zawodniak, Bernadeta Grobelny, Ryszard Kulik – superwizor wewnętrzny zespołu trenerów LAB, oraz Bartosz Płazak. Oznacza to, że Ci specjaliści legitymują doświadczeniem w pracy warsztatowej z grupami nie mniejszym niż 2000 godzin, prowadzą treningi interpersonalne i stale sami poddają się procesom superwizji. Zgodnie z naszą filozofią od lat gorąco promujemy procesy superwizyjne wszędzie tam, gdzie odciskamy swoją laboratoryjną stopę na ścieżkach rozwoju kompetencji trenerów.

Nasz zespół superwizorów realizuje więc zadania w ramach komercyjnych projektów rozwijających kompetencje trenerskie dla firm z różnych obszarów biznesu. Mamy doświadczenia świadczące o tym, że coraz więcej organizacji biznesowych i osób z nimi związanych docenia superwizję, jako jedno z podstawowych narzędzi rozwoju trenera.